Το Sharepoint LMS

Sharepoint LMS

Σύγχρονη, αποτελεσματική κατάρτιση.

Με το Sharepoint LMS συνδυάζονται νέες και υπάρχουσες μέθοδοι εκπαίδευσης προσωπικού, κάνοντας χρήση εγγράφων, υλικού, πολυμέσων και καναλιών επικοινωνίας, πετυχαίνοντας έτσι μια πολυδιάστατη εκπαιδευτική εμπειρία:

  • Κουίζ και μαθησιακές διαδρομές
  • Πακέτα συμβατά με SCORM & AICC
  • Έγγραφα σχετικά με διαδικασίες
  • Ροές εργασίας με εισηγητή ή αυτοδιδασκόμενα
  • Webinars
  • Μεικτή διδασκαλία
  • Ενσωματωμένα εγχειρίδια χρήσης, διαδικασίες και άλλα έγγραφα
  • Ηλεκτρονική υπογραφή εκπαιδευόμενου «το διάβασα»
Δείτε την παρουσίαση: