Συνεργασία & Επικοινωνία

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα της InEdu (LMS) υλοποιείται στη βάση της αντίστοιχης Office 365 της Micosoft, αξιοποιώντας το τεράστιο επικοινωνιακό και συνεργατικό δυναμικό που διαθέτει η τελευταία και συγκεκριμένα:

  • Συνεργατική ανάπτυξη και διαχείριση αρχείων και εγγράφων, με τη χρήση του SharePoint.

  • Δημιουργία online τοποθεσιών συνεργασίας για διαμοιρασμό εγγράφων, διαχείριση project και εργασιών,  με τη χρήση του SharePoint. Social media -  forum, blogs, έρευνες, προσωπικά online προφίλ χρηστών, με τη χρήση του SharePoint.
  • Ασύγχρονη επικοινωνία στη βάση κειμένου σε επίπεδο ένας προς ένας και ένας προς πολλούς (email), είτε σε επίπεδο πολλοί προς πολλούς (forums), με τη χρήση του Outlook.
  • Σύγχρονη επικοινωνία μέσω ήχου και εικόνας και την αξιοποίηση σειράς εργαλείων (whiteboard, application sharing) με τη χρήση του Lync. Δημιουργία και διαχείριση.