Τράπεζα θεμάτων

Η Τράπεζα Θεμάτων , υλοποιείται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της InEdu (LMS) και παρέχει ένα ευέλικτο περιβάλλον για τη δημιουργία και ανάρτηση θεμάτων, τα οποία συνοδεύονται από το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης (metadata).  Το εν λόγω υλικό συμπληρώνεται και τροποποιείται με βάση τα στοιχεία που αφορούν την αξιοποίησή του από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (πότε, που και από ποιόν έχει χρησιμοποιηθεί).  Τα επιμέρους θέματα μπορεί να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία φυλλαδίων, διαγωνισμάτων κτλ.