Η InEdu χορηγός σε Διεθνές Συνέδριο

Η InEdu συμμετείχε ως χορηγός στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Building Skills: The role of skills development in Education”, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., το Βρετανικό Συμβούλιο και τη Microsoft Ελλάς και έλαβε χώρα την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η παρουσία σημαντικών ομιλητών που μοιράστηκαν την εμπειρία τους και το όραμά τους γύρω από τις στρατηγικές ανάπτυξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, καθώς και η μεγάλη προσέλευση εκπαιδευτικών και εκπροσώπων από σχολεία και φορείς δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνετέλεσαν σε μια επιτυχημένη εκδήλωση.